Ziua 2

Descriere Eveniment

Descriere eveniment

Desfășurare eveniment

13:00-15:00: Aula UMF Iași/online streaming

Sesiune de dezbatere: Comunicarea publică pentru prevenirea consumului excesiv de antibiotice
Tematica abordată:
Dezbaterea aduce în atenție date recente cu privire la consumul de antibiotice și obiectivele de descurajare a consumului fără prescripție. Vor fi analizate campaniile precedente care au avut ca scop prevenirea utilizării excesive a antibioticelor și eficiența lor.
Public țintă:
Medici de familie/alte categorii de medici; inițiatori ai unor campanii de reducere a consumului de antibiotice, stakeholderi selectați pe baza unui formular și a promovării online a evenimentului.

15.30-18.00: Aula UMF Iași/online streaming

Workshop: Eficientizarea comunicării publice pe teme de sănătate. Studiu de caz: Campaniile pentru încurajarea utilizării responsabile a antibioticelor
Tematica abordată:
Workshopul se concentrează pe prezentarea unor strategii și principii care eficientizează comunicarea publică pe teme de sănătate. Pentru o abordare mai aplicată, cazul campaniilor pentru încurajarea utilizării corecte a antibioticelor va fi folosit ca aplicație. De asemenea, dezbaterea va detalia conceptul de comunicare integrată și cum poate aceasta să sporească eficiența campaniilor de informare.
Public țintă:
Medici, reprezentanți DSP-uri, ONG-uri cu obiective de informare medicală.

15:00 - 18:00: online streaming

Webinar: Comunicarea medicală pacient-farmacist. Abordarea comunicării în cazul automedicației
Webinar creditat cu.....credite EMC
Tematica abordată:
Informațiile prezentate în cadrul webinarului vor viza antrenarea abilităților de comunicare ale farmaciștilor cu privire la formularea recomandărilor îndreptate către prevenție și gestionarea comportamentului de automedicație al pacienților.
Public țintă: Farmaciști

15:00 - 18:00: online streaming

Webinar: Comunicarea în asistența medicală. Metode de abordare a situațiilor conflictuale Webinar creditat cu.....credite EMC Tematica abordată:
Informațiile prezentate în cadrul webinarului se concentrează pe antrenarea abilităților de comunicare ale asistenților medicali pentru o mai bună gestionare a situațiilor conflictuale și de criză.
Public țintă:
Asistenți medicali

INVITAȚI